Η Στάλα στη Μνήμη…

Ένα ταξίδι στο Χρόνο και στη Μνήμη, συντροφιά με τις Θύμησες των ανθρώπων μας, το άγγιγμα μας στις Αναμνήσεις τους, Μουσικές που ήρθαν από τα μέρη μας τα αλαργινά και χρώμα της Πατρίδας της καρδιάς μας.

Αρχείο Στέργιου Θεοδωρίδη


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: